onsdag, 28 februari 2018 14:37

ÅRSMÖTE 2018-03-05 påminnelse

Skrivet av  Styrelsen i Solsta CK
Kallelse och dagordning med förslag från styrelsen.
Plats: EBABs lokaler Pihlgrensgatan 7 Karlstad
Tidpunkt: 18.30

DAGORDNING
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av dagordning. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 7. Revisionsberättelse 8. Styrelsens ansvarsfrihet. 9. Medlemsavgifter 10.Verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande år. 11. Styrelsens förslag och inkomna motioner.Se NEDAN 12. Val av styrelse. 13. Övriga frågor. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN: De senaste åren har Solsta CK inte haft någon ordförande och det kommer på årsmötet att bli svårt att fylla även övriga styrelseposter. Den nuvarande styrelsens förslag är därför att den formella styrelsen avskaffas och i och med det även den formella anknytningen till Svenska cykelförbundet. Föreningens verksamhet kommer hela tiden att fortsätta på samma sätt tidigare dvs öppna och regelbundna träningar på söndagar kl 09.00 året runt och på onsdagar 17.30 under sommarhalvåret. Medlemsavgifter kommer inte att tas in. Alla möjligheter finns dock för nya personer att engagera sig i styrelsearbete och på så sätt låta styrelsen finnas kvar.
Välkomna!

Träningar 2018

Söndag - Distanspass
Kroppkärrssjön, 09.00

Onsdag - Lagtempo
Fd Porsche på Färjestad, 17.30

Sponsorer

Skriv ett inlägg:

 1. Namn(*)
  Skriv in ditt namn
 2. Rubrik(*)
  Skriv en rubrik
 3. Meddelande(*)
  Skriv in ett meddelande.
 4. Captcha(*)
  Captcha Fel Captcha
 5. Skicka