Tecken och handsignaler

 Förklaringar

 • Stanna – en uppåtsträckt hand eller en bakåtsträckt hand med handflatan vänd bakåt.
 • Sakta ner – en pumpande rörelse med ena handen, handflatan nedåt vägbanan.
 • Hinder höger sida – Klappa på höger rumpa eller vinka med höger hand bakom ryggen åt vänster.
 • Hinder vänster sida –  Klappa på vänster rumpa eller vinka med vänster hand bakom ryggen åt höger.
 • Hinder på vägbanan – Som tillexempel hål, vägbrunn, glas, grus – peka ner mot vägbanan med handen på samma sida som hindret.
 • För stora hål- Rropa HÅL!
 • Omkörande bil– Ropa bil. Övriga deltagare ska då ropa vidare genom gruppen och gå in på ett led.
 • Sväng vänster/höger – vanliga svängtecknet.
 • Punktering- Ropa PUNKA!
 • Blir någon avhängd- Ropa LUCKA!
 • Enkelled – ett finger upp. Upprepa längre bak.
 • Dubbellled – två fingrar upp.  Upprepa längre bak.

Illustrationer

Hinder/Fara på insidan

Cyklisten vinkar med höger arm utifrån in bakom ryggen, bild 1 och 2. Alternativt slår cyklisten handen mot höften, bild 3. Är faran på vänster sida gör cyklisten motsvarande rörelse med vänster arm/hand.

  

Håla/Fara - Höger sida 

Cyklisten håller ned höger hand vinkelrätt mot vägbanan för att varna för håla i vägbanan. Hålan kommer ungefär att ligga där handen är alternativt handen pekar. Är hålan på vänster sida gör cyklisten motsvarande tecken med vänster hand.

Väghinder/-skada tvärs över vägen

Cyklisten vinkar med vänster/höger arm fram och tillbaka bakom ryggen.

Liten Håla/Hinder på höger sida

Cyklisten pekar med höger pekfinger ned mot vägbanan. Den lilla hålan kommer ungefär att ligga där fingret pekar.
 

Fler hålor i vägen

Cyklisten håller ner höger hand vinkelrätt mot vägbanan och för den framåt i åkriktningen. Flera hålor i vägbanan kommer tätt på varandra där handen markerar. Är hålorna på vänster sida görs motsvarande tecken med vänster hand.
 
   

Stanna/Sänka Farten

Cyklisten håller upp vänster/höger arm vinkelrätt. Bakomvarande cyklister sänker farten och gör sig beredda på att stanna/eventuellt stanna.
 

Byte av omkörningssida i lagtempo

Cyklisten, som ligger först, drar sig lugnt ut mot mitten av vägfilen och markerar med höger arm, med handflatan vinkelrätt mot cykeln, genom korta underarmsrörelser upp och ner för att gruppen bakom ska gå om på höger sida när han/hon dragit färdigt.
 
Obs! Gör den här manövern i god tid innan du går åt sidan. 
 
 

 

Senast ändrad onsdag, 20 mars 2013 15:10

Träningar 2018

Söndag - Distanspass
Kroppkärrssjön, 09.00

Onsdag - Lagtempo
Fd Porsche på Färjestad, 17.30

Sponsorer