Träningsturer

Här nedan presenteras olika cykelturer som man kan göra. Turerna har delats upp efter distans och sedan hur backiga de är. Skalan i backighet blir som ni säkert förstår subjektiv men ambitionen är trots det hög. 

Eventuellt kan ett par kartor vara bra att ha. Stadskartan som finns gratis på turistbyrån vid biblioteket och en Värmlands karta, själv har jag Äventyrskartan över Värmland som borde finnas på Turistbyrån eller på någon bokhandel i stan. 

Att ta sig ut ur stan som besökare kan vara lite krångligt så här följer först vägbeskrivningar från Kroppkärrssjön till stadsdelar i stadens ytterområden. 

 

Kroppkärrssjön till Färjestad

Cykelbanan mot Forshaga-vänster efter tunneln och uppför backen-Vänster under bron-Höger-In på cykelbanan på höger sida som börjar en bit nere i backen- Rätt över vägen(fotbollsplan på vänster sida)-Rakt i korsningen(OBS! Dålig sikt)- Höger(-bensinmack 50 m på höger sida så är du rätt.) 

 

Kroppkärrssjön till Våxnäs och vidare ut på Trossnäsvägen

OBS! Sträckan går hela tiden på cykelbanor.

Kroppkärrssjön-Banvallen mot Forshaga-Vänster, 50 m. innan tunnel-Höger precis innan du korsar väg, vid Shellmack-Vänster-Vänster vid övergånsställe med trafikljus- Rakt-Höger(vid "elskåp") upp på bro(E18) över Klarälven-Vänster-Vänster-Vänster vid rondell-Vänster över väg-Förbi polisen-Höger vid Idrottshallar(cyklar mellan hallarna)-Vänster-Höger-Tunnel-Korsa väg-Korsa väg-Korsa väg-Förbi Våxnäs centrum på höger sida-Höger efter större parkeringsplats-Följ cykelbanan tills du passerar en cykeltunnel på Vänster sida-Höger(öppet gräsområde)-Kör ut på vägen(löper parallellt), i samma riktning, efter nedförsbacken. Du är nu ute på Trossnäsvägen och passerar om ett par kilometer under en bro(v.61/62) och har sedan ett ridstall på vänster sida. 

 

Kroppkärrssjön till Kronoparken och vidare mot Alster.

Kroppkärrssjön-Följ cykelbanan längs Kroppkärrssjön på vänster sida (du står vänd mot sjön på parkeringsplatsen)-Rakt när cykelbanan tar slut-Genom "fartgrind"-Höger ut på väg-Höger vid "T-kors-Vänster. 

 

   -  Turer på 2-5 mil  -

 

2,5-3 mil.

Kroppkärrssjön-Färjestad-Skåre-Bofasterud-Vänster vid "T-kors" mot Karlstad- Höger in på cykelbana när du närmar dig rondell-Höger-Håll vänster-Vänster- Vänster in på cykelbana-Höger, korsa väg-Karlstad centrum. 

 

3,5 mil, vacker och stilla tur.

Kroppkärrssjön-Banvallen mot Forshaga-Höger vid Vallargärdet-Vänster-Korsa v.62 in på cykelbana-Alsters k:a-Höger mot Alster-Höger vid "T-kors" mot Kronoparken- Höger vid "T-kors"-Vänster-Vänster in på cykelbana vid "T-kors" till Kroppkärrssjön. 

 

Ca. 4 mil, vacker! tur.

Kroppkärrssjön-Kronoparken-Alster-Skattkärr-Vänster i nedförsbacke under E18- Höger-Kappstad-Höger vid "T-kors"-Böj-Höger vid "T-kors"-Vänster Östra Fågelvik k:a-Höger-Höger- Vänster efter järnvägstunnel-Vänster vid"T-kors"-Skattkärr- Alster-Kronoparken-Kroppkärrssjön. 

 

4,3 mil, platt

Kroppkärrssjön-Färjestad-Skåre-Grava k:a-Sannakorset(rakt över 62:an)-Dyvelsten- Forshaga-Banvallen tillbaka till Kroppkärrsjön. 

 

4,5 mil, lite kuperad efter ett tag.

Kroppkärrssjön-Banvallen till Forshaga-Höger vid vägöverfart-Höger-Forsnäs- Vänster mot Molkom-Höger mot Ökna-Höger mot Alster k:a-Vänster mot Alster-Höger mot Alster-Höger mot Kronoparken-Höger-Vänster-Vänster in på cykelbana vid T-kors till Kroppkärrssjön. 

 

5,5 mil, en riktig backe.

Kroppkärrssjön-Färjestad-Skåre-Hynboholm-Kil(gamla 61:an mot Fagerås)-Gunnita- Vänster upp för backen precis innan kraftverket-Höger-Vänster(över järnvägskorsning)-Vänster vid "T-kors"-Vänster mot Fagerås-Höger mot Kils Ka.- Höger(ner till Fryken)-Sannakorset rakt (över 62:an)- Grava k:a-Skåre-Cykelbanan in till Karlstad. 

 

5,5 mil, en del backar.

Kroppkärrsjön-Färjestad-Skåre-Bofasterud-Höger ut på Trossnäsvägen-Höger vid "T-kors"-Höger mot Kil-Kil-Skåne-Hynboholm-Grava k:a-Karlstad. 

 

   -  Turer på 6-9 mil  -

 

6 mil, efter ett tag lite kuperad.

Kroppkärrssjön-Färjestad-Skived-Forshaga-Österdeje-Vänster vid "T-kors"- Forsnäs-Vänster mot Molkom-Höger mot Ökna-Höger mot Alster k:a-Vänster mot Alster-Höger mot Alster-Höger mot Kronoparken-Höger vid "T-kors"-Vänster- Vänster in på cykelbana vid "T-kors" till Kroppkärrsjön. 

 

6 mil, vacker tur med en del backar.

Kroppkärrssjön-Skattkärr-Höger vid T-kors-Höger efter liten bro-Grän- Vänster-Vänster-Stavnäs-Östra Fågelviks k:a-Höger-Väse-Vänster mot Molkom-Höger mot Glumserud-Vänster- Rakt i korsning-Kappstad-Sundstorp- Vänster-Höger-Skattkärr-Karlstad. 

 

6,5 mil, en del backar mellan Deje och Apertin.

Kroppkärrssjön-Banvallen till Forshaga och vidare till Deje-1:a vänster efter ni åkte under bro-Höger(förbi bensinmackk på vänster sida)-Korsa 62:an-Dömle-Vänster-Apertin-Höger efter liten bro-Sannakorset rakt, korsa 62:an-Grava k:a-Skåre-Karlstad. 

 

7,5 mil, lite backar och växlande landskap.

Kroppkärrsjön-Färjestad-Skåre-Bofasterud-Trossnäs-Nors k:a-Höger-Vålberg- Vänster i roten på backe-2:a höger över järnvägsövergång-Vänster-Höger vid T-kors-Höger mot Grums ka.-Höger mot mot Värmskog-Höger mot Skruvstad-Rakt över 45:an-Vålberg-Höger-Höger mot Edsvalla-Edsvalla-Höger- Vänster mot Karlstad-Trossnäsvägen till Karlstad. 

 

7,5 mil, platt och relativt öppet landskap.

Kroppkärrssjön-Skåre-Bofasterud-Edsvalla-Nors-Segersta-Vänster-Vänster vid "T-kors"-Lillerud-Höger före Nors k:a-Trossnäs-Höger mot Karlstad-Karlstad. 

 

8 mil,vacker tur med någon brantare backe.

Kroppkärrssjön-Färjestad-Skåre-Hynboholm-Kil-Höger mot Östra Ämtervik-Kils k:a- Vänster några hundra meter efter bro mot Trånstad-Höger-Höger-Höger-Kils ka.- Vänster-Vänster i roten av backen-Höger-Vänster mot Forshaga-Höger efter liten bro-Sannakorset rakt, korsa 62:an-Grava k:a-Skåre-Karlstad. 

 

Ca 9 mil, omväxlande och vacker terräng backigt mellan Molkom och Deje.

Kroppkärrssjön-Kronoparken-Skattkärr-Vänster i nedförsbacke-Höger-Kappstad- Vänster vid "T-kors" Obs! Dålig sikt-Vänster mot Molkom-Vänster vid "T-kors"- Molkom-Höger mot Mölnbacka/Deje-Deje-Öster Deje-Banvallen till Kroppkärrssjön. 

 

9,5 mil, platt och snabb tur. Ej lämplig i rusningstrafik.

Kroppkärrssjön-Färjestad-Skived-Öster Deje-Deje-62:an mot Munkfors-Höger in till Ulleruds k:a-Vänster-Höger in på Banvallen-Forshaga-Kroppkärrssjön. 

 

  -  Turer på 10-14 mil  -

 

10,5 mil, platt tur och ganska öppet landskap.

Kroppkärrssjön-Kronoparken-Alster-Skattkärr-Väse k:a-2:a Vänster-Höger mot Anneberg-Anneberg-Höger-Rakt över E18-Vänster-Ölme-Kristinehamn-Vänd i rondellen- Samma väg tillbaka. 

 

Ca. 10,5 mil, omväxlande terräng och stundvis väldigt vacker tur.

Kroppkärrssjön-Färjestad-Skåre-Bofasterud-Höger vid "T-kors"-Trossnäsvägen- Edsvalla-Vålberg-Skruvstad-Vänster vid "T-kors"-Höger vid "T-kors" mot Borgvik- Borgvik-Vänster vid 3-vägskors-Vänster vid "T-kors"-Rakt över v.45-Vänster-Höger ut på v.45-Vänster in på cykelbana 150 m. efter Bensinmack-Grums-Vålberg-Nors k:a- Trossnäs-Höger Trossnäsvägen in till Karlstad-Kroppkärrssjön. 

 

Ca. 12 mil, omväxlande terräng och stundvis väldigt vacker tur.

Kroppkärrssjön-Färjestad-Skåre-Bofasterud-Trossnäsvägen-Edsvalla-Grums-Liljedal- Värmlandsbro-Säffle-v.175 till Nysäter-Borgvik-Skruvstad-Vålberg-Nors k:a-Forsnäs- Trossnäsvägen till Karlstad. 

 

  -  Turer på över 15 mil  -

 

Ca. 15 mil, vacker tur. Kanske ett stopp för en jätteräkmacka i Värmskog?

Kroppkärrssjön-Våxnäs-Trossnäsvägen-Edsvalla-Skruvstad-Värmskog-Fjöle-Nysäter- Borgvik-Grums k:a-Mot Grums-Vänster vid "T-kors"-Vänster in på 45:an (bara 1km)- Höger efter bensinmack (över järnväg)-Vänster vid "T-kors"-Höger vid "T-kors"- Vålberg-Nors-Vänster efter Norsälven-Trossnäs-Höger mot Karlstad-Karlstad. 

 

"Värmlänningen", ca. 16 mil. Omväxlande tur med en hel del backar. Vacker!

Kroppkärrssjön-Våxnäs-Trossnäsvägen-Höger vid "T-kors"-Höger mot Kil-Kil-Vänster i rondell- Vänster vid "T-kors"-Höger mot Östra Ämtervik-Vänster mot Östra Ämtervik-Östra Ämtervik-Sunne-Höger vid "T-kors vid Sunne k:a-Höger mot Mårbacka- Mårbacka-Vänster vid "T-kors" mot Olsäter-Höger vid T-kors"-Vänster över Klarälven- Olsäter-Höger vid "T-kors" mot Deje-Deje fors-Vänster vid Kiosk på Höger sida- Vänster-Vänster mot Öster Deje, över Klarälven-Höger vid "T-kors"-Höger vid "T-kors" ot Forshaga-Vänster mot Skived/Karlstad-Höger vid "T-kors" över Klaräven- Höger-Höger in på cykelbanan vid "T-kors"-Höger under bron du just åkte över- Vid vägkorsning kör ut på vägen åt vänster-Vänster in på cykelbanan före rondellen- Karlstad. 

 

Ca. 16 mil, vacker tur! och backig med en backe på 10 km efter Sunne.

Kroppkärrssjön-Färjestad-Skåre-Hyndboholm-Kil-Östra Ämtervik-Mot Sunne-Höger vid "T-kors" mot Munkfors-Vänster innan 62:an vid Konsumbutik-Munkfors-Ransäter- Olsäter-Edeby-Höger vid "T-kors"-Deje-Öster Deje-Banvallen till Kroppkärrssjön. 

 

Ca. 19 mil, vacker! tur.

Kroppkärrssjön-Färjestad-Skåre-Hyndboholm-Kil-Östra Ämtervik-Mårbacka-Höger vid "T-kors" mot Munkfors-Sätter-Myren-In på Banvallen till Kroppkärrssjön (borde vara på på andra sidan av 62:an (vänster sida när du står vänd mot Munkfors). 

 

Ca. 19 mil, vacker! tur.

Kroppkärrssjön-Banvallen upp till Uddeholm-Mot Hagfors-Höger mot Molkom-Höger vid "T-kors"-Molkom-Väse-Skattkärr-Kronoparken-Kroppkärrssjön. 

 

Ca. 21 mil, vackert! och en hel del backar.

Kroppkärrssjön-Färjestad-Skåre-Hyndboholm-Kil-Östra Ämtervik-Mårbacka-Höger vid "T-kors" mot Munkfors-Sätter-Vänster mot Lysvik-Höger vid T-kors" mot Lysvik- Lysvik-Torsby-Rakt i rondellen mot Lekvattnet-Vänster mot Gräsmark-Gräsmark-Sunne- Östra Ämtervik-Kil-Mot Forshaga-Sannakorset-Grava k:a-Skåre-Karlstad. 

 

20-22 mil, vacker! tur i omväxlande landskap.

Kroppkärrssjön-Våxnäs-Trossnäsvägen-Edsvalla-Skruvstad-Värmskog-Fjöle-Arvika- Jössefors-Sulvik-Glava-Nysäter-Borgvik-Grums k:a-Grums-Edsvalla-Nors-Trossnäs- Trossnäsvägen till Karlstad.

Träningar 2018

Söndag - Distanspass
Kroppkärrssjön, 09.00

Onsdag - Lagtempo
Fd Porsche på Färjestad, 17.30

Sponsorer